+387 51 96 16 26

MARKETING

Media planiranje

Ako želite da informacije o vama, vašim proizvodima i uslugama dopru brzo do velikog broja potencijalnih kupaca, oglašavanje predstavlja jedan od efikasnijih i efektivnijih alternativa.

Međutim da bi oglašavanje bilo efikasno i sa maksimalnim učinkom, a uz minimum troškova, potrebno je obezbjediti pouzdane podatke o gledanosti, slušanosti i čitanosti medija putem kojih šaljete poruke o preduzeću, proizvodu, usluzi. Poređenjem tih podataka sa cijenama oglašavanja na pojedinim medijima, dolazi se do optimalnog plana media za vaše preduzeće.

Kada se stvara terminski plan oglašavanja (Media plan) treba uzeti u obzir sljedeće:

  • Vaše zahtjeve i potrebe
  • Ciljnu grupu – potencijalne kupce vaših proizvoda koji imaju slične potrebe, želje i navike
  • Doba godine – u zavisnosti od godišnjeg doba različita je i efektivnost pojedinih vrsta medija
  • Teritoriju – lokalno, regionalno ili nacionalno pokrivanje

Zakup Media

Malo je preduzeća koje nikad nisu imale potrebu za oglašavanjem, pa makar i samo da čestitaju praznik svojim poslovnim partnerima. Međutim, visoke cijene oglašavanja u medijima, često predstavljaju poteškoću za takav vid komunikacije sa vašim klijentima.

Finius je tu da vam pomogne sa uspostavljanjem saradnje sa raznim medijima i partnerskim preduzećima,  omogućavajući daleko povoljnije cijene za vas sa daleko boljim rezultatima, s obzirom da se oglašavate samo u medijima, vremenu i mjestu koji dopiru do Vaših potencijalnih kupaca.

Produkcija Spotova

Efektivno oglašavanje prenosi poruku (tv spot, radio džingl, bilboard, štampani oglas i dr.) tako da u što kraćem vremenu i na što manjem oglasnom prostoru, jasno i nedvosmisleno ukaže recipijentima (primaocima) poruke na prednosti koje nudi vaš proizvod ili usluga.
Ukoliko poruka ne ispunjava ove kriterije, sva uložena sredstva su uzalud.
Stoga vam Finius omogućava da na jednom mjestu završite sve aktivnosti potrebne za izradu adekvatnih oglasa i reklama koje će se vidjeti i čuti baš tamo gdje treba.