+387 51 96 16 26

PRAVNI KONSALTING

Poznavanje odgovarajućih pravnih regulativa tržišta je od velikog značaja za svako preduzeće.
Biti pravno informisan znači biti u korak sa zbivanjima.

Naši klijenti uživaju kompletan pravni konsalting iz privrednog prava:

 • Pomoć kod korporativnih radnji
 • Pravni i kadrovski poslovi
 • Savjetovanje i izrada svih internih akata preduzeća, odluka, pravilnika, uputstava i obrazaca
 • Pomoć u trgovanju sa hartijama od vrijednosti
 • Pomoć kod preuzimanja akcionarskog društva
 • Analiziramo i pratimo tržište hartija od vrijednosti
 • Pomoć stranim licima
 • Pomoć prilikom učešća na tenderima
 • Pomoć iz oblasti radnih odnosa

 

 • Pomoć iz oblasti radnih odnosa
 • Pomoć u vođenju parničnog postupka
 • Pomoć u vođenju vanparničnog postupka
 • Pomoć u prodaji nekretnina
 • Pomoć kod prodaje pokretnih stvari
 • Pomoć kod davanja i uzimanja u zakup nekretnina,
  opreme, mašina i transportnih sredstava
 • Pomoć prilikom naknade štete
 • Izrada svih akata iz oblasti radnih odnosa
 • Pomoć pri izradi sistematizacije radnih mjesta.