+387 51 96 16 26

SAVJETOVANJE ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE

Upravljanje projektima

Savjetovanje klijenata o upravljanju projektima obuhvata:

 • savjetovanje o planiranju projektnih aktivnosti
 • organizovanje resursa
 • praćenju time table-a
 • kontroli implementacije i
 • indikatoru uspješnosti

Odnosi se na praćenje svih faza projekta i resursa obuhvaćenih projektnim ciklusom te motivisanje tima za postizanje unaprijed zadanih ciljeva i rezultata.

Strateško planiranje

Strateško planiranje je važan upravljački alat. Omogućava fokusiranje radne energije i potencijala, osigurava da svi resursi organizacije rade prema postizanju istog cilja, stvara uslove za otkrivanje promjena u okruženju i sukladnu promjenu smjera kretanja organizacije.

Finius time svoja iskustva i znanja daje na raspolaganje organizacijama da putem strateškog planiranja utvrde ključne procese i postave realne ciljeve, zadatke i strategije za ispunjenje istih.

Izrada brend strategije

Niti jedna druga poslovna strategija tako efektivno ne utiče na klijenta i rast prodaje, koliko brendiranje. Kako brendiranje predstavlja sumu svih podataka o proizvodu ili usluzi koji omogućavaju identifikaciju i razlikovanje proizvoda od proizvoda konkurencije, brend mora stvarati snažni i trajni identitet proizvoda (usluge), sažimati osobnost trgovačkog društva i podsticati osjećaje povjerenja, korisnosti, dobrobiti i sigurnosti kod klijenta. Osnovna prednost brenda proizlazi upravo iz njegove prisutnosti u podsvijesti potrošača (korisnika), odnosno mogućnosti za njegovo prisjećanje i prepoznavanje tzv. brand awareness.

Sistematizacija radnih mjesta  

Svaki zaposlenik predstavlja unikatan i neponovljiv izvor konkurentske prednosti. Sistematizacija je kratak popis i opis poslova koje zaposlenici obavljaju na radnim mjestima. Svakom radnom mjestu koje ima određeni naziv odgovara i određeni popis i opis poslova. Popis i opis poslova u sistematizaciji smatraju se sastavnim dijelom ugovora o radu.

Sistematizacija radnih mjesta je potrebna:

 • Preduzećima koji po zakona o radu imaju obvezu donošenja internog pravilnika o radu
 • Preduzećima koja su naglo narasla, te im se broj zaposlenih povećao, pa imaju potrebu za preciznim definisanjem i delegiranjem zadataka
 • Svakom preduzeću u kojem postoji niz nesporazuma i nedostatak komunikacije među zaposlenima
 • Svima koji žele dobiti kvalitetnu podlogu za uspostavljanje sistema motivacije i nagrađivanja kroz platu

Finius vam može pomoći u izradi sistematizacije radnih mjesta kojim ostvarujete višestruku dobit za vašu tvrtku, kroz sljedeće glavne korake:

 • Snimak stanja uz definisanje poslovnih procesa preduzeća i opisa radnih mjesta
 • Oblikovanje politika i smjernica organizacije kao podlogu za vredovanje radnih mjesta i nagrađivanje djelatnika
 • Izrada pravilnika i ugovora na nivou cijelog preduzeća
 • Izrada jasne organizacijske sheme iz koje su vidljive odgovornosti i ovlaštenja unutar preduzeća
 • Motivacija i nagrađivanje kroz platu za poslove koji direktno utiču na napredak i razvoj preduzeća
 • Unapređenje i razvoj organizacije kroz periodično usklađivanje sistema
 • Organizacija periodičnih procjena zaposlenih

Poslovni procesi

Poslovna izvrsnost leži u dobrom poslovnom modelu i savršenstvu detalja. Detalji se kriju u vašim poslovnim procesima i stoga je tehnički najzahtjevnija faza analiza poslovnih procesa. Analiza se provodi ukoliko želite ostvariti jedan ili više od navedenih ciljeva:

 • uvesti novo informatičko rješenje ili značajno revidirati postojeće
 • napraviti redizajn poslovnih procesa
 • poboljšavati poslovne procese

Uspješna i učinkovita prodaja

 Važnost uspjeha prodaje nije nikome potrebno isticati jer svi znamo da sa prodajom koja nosi troškove a ne donosi rezultate preduzeće ne može opstati. Ono što mnogi ne znaju jeste kako uspostaviti uspješnu i učinkovitu prodaju!?

Finius vam nudi uslugu koja obuhvata vašu prodaju od postavljanja ciljeva poslovanja, preko razvoja organizacije prodaje, do ostvarenja očekivanih rezultata a sve to uz podršku softvera. Kroz realizaciju ovog programa dobićete značajno unaprjeđenje procesa prodaje čime ćete postići željene rezultate i kroz to vratiti uložena sredstva.

Zajedno ćemo:

 • postaviti ciljeve poslovanja i ciljeve prodaje
 • odrediti uslove prodaje, pokazatelje uspješnosti i načine kako ih ostvariti
 • razmotriti postojeći asortiman proizvoda, načine prodaje, kanale prodaje i ciljane skupine
 • redefinirati uloge i odgovornosti pojedinih djelatnika u procesu prodaje
 • razraditi proces prodaje od sakupljanje podataka sa tržišta, preko vrednovanja prodajnih rezultata pa sve do daljnjeg unaprjeđenja prodaje
 • implementirati softver za koji obuhvata kompletnu komunikaciju prodaje, uprave i vanjskih strana uz planiranje i praćenje realizacije prodaje
 • prilagoditi softver i obučiti zaposlenike da mogu samostalno raditi s njim
 • edukovati vaše zaposlenike o aktualnim vještinama i tehnikama prodaje prilagođenih tipu proizvoda i kupaca
 • edukovati vaše voditelje timova o raznim načinima motivacije, vođenja, upravljanja prodajnim procesima, kontrole procesa
 • osigurati podršku prodaji i nakon završetka ovog posla

Projektni menadžment  

Projektni menadžment je disciplina koja kombinuje znanje, vještine, alate i tehnike potrebne kako bi uspješno ispunili projektne ciljeve.
Za organizacije usmjerene na svoje kupce, znanja projektnog menadžmenta su ključna za konstantnu i efikasnu isporuku visoko kvalitetnih proizvoda i usluga.

Pritisci tržišta stalno traže od preduzeća da pronalaze nove načine za smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti. Bez dosljednih i standardnih metoda upravljanja projektima, potrebno je otkrivati već otkriveno za svaki novi projekt čime se gubi vrijeme, rastu troškovi a time pada zarada. Na današnjem, izrazito konkurentnom tržištu, zadovoljavanje i zadržavanje kupaca su važniji nego ikada, što nam ostavlja jako malo prostora za greške na projektima. Kvalitetnim upravljanjem projektima stvaramo poslovnu vrijednost.